Dabrówno - dabrowno.pl

Czwartek,  27-01-2022,
Imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
top news port info mstr galp ekartki newsletter kontakt
pl
en
de
logo.png a4307f6948329bf71f687c8aa99fe66b
 
UWAGA: NOWY OBOWIĄZEK WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Będą do wyboru dwie drogi:
elektronicznie na stronie internetowej - https://zone.gunb.gov.pl/,
w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Dąbrówno poprzez złożenie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ lub do pobrania od 1 lipca br. w urzędzie bądź na stronie urzędu.
Dla budynku, który już istnieje właściciel zobowiązany będzie złożyć deklarację w terminie 12 miesięcy. Dla nowopowstałych źródeł ciepła termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. Natomiast w przypadku wymiany zgłoszonego źródła ciepła właściciel ma obowiązek złożyć nową deklarację również w terminie 14 dni.
Obowiązek nałożony na mieszkańców związany jest z utworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB). Sa
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Dąbrówno pod nr telefonu 89 647 40 87 wew. 22.

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw

Formularz A - budynki i lokale mieszkalne - do pobrania
Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne - do pobrania

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
b1.png bad1a94b788f8f5f9f6af3b0a1162272
b2.png d98ea8c27c633cadcd4cbc31a083d33b
b3.png 41d250ad25e40e99e8c5731ad9b55fa2
b4.png 803dd057221e0e4c39cd3f52536b1589
b5.png dfad23f2d4544151efaf94878f32c04d
b6.png 0648e88930e4efe4aef78fbdc15dc216