Dabrówno - dabrowno.pl

Wtorek,  21-09-2021,
Imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
top news port info mstr galp ekartki newsletter kontakt
pl
en
de
logo.png 7a0230d9ad615d7561a7defec06a163b
 
UWAGA: NOWY OBOWIĄZEK WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Będą do wyboru dwie drogi:
elektronicznie na stronie internetowej - https://zone.gunb.gov.pl/,
w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Dąbrówno poprzez złożenie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ lub do pobrania od 1 lipca br. w urzędzie bądź na stronie urzędu.
Dla budynku, który już istnieje właściciel zobowiązany będzie złożyć deklarację w terminie 12 miesięcy. Dla nowopowstałych źródeł ciepła termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. Natomiast w przypadku wymiany zgłoszonego źródła ciepła właściciel ma obowiązek złożyć nową deklarację również w terminie 14 dni.
Obowiązek nałożony na mieszkańców związany jest z utworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB). Sa
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Dąbrówno pod nr telefonu 89 647 40 87 wew. 22.

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw

Formularz A - budynki i lokale mieszkalne - do pobrania
Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne - do pobrania

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
b1.png 82259751a879021762f5c9a0f24d54bd
b2.png c711f7ca3b5594301dd361b9d185d039
b3.png 1c5b6aaa22ef42ad3ebf415dae8e4a14
b4.png 48474d7afdb31922baa38b8b5f8343b1
b5.png 1001285ecd00ffe25f9a540abc6bac89
b6.png 993d8a8a767b4e110fdff3d0e15ef8aa